Obeležite tačan odgovor i proverite svoje znanje1. Koji je ispravan tag za novi pragraf?

<p>
<parap>
<np>
<paragraphp>


2. Ako dodajemo odrđeni stil grupi elemenata, treba da koristimo?

id
class
style
name


3. Koji HTML element koristimo da prikažemo sliku

<pic>
<picture>
<img>
<image>


4. Kojim tagom identifikujemo red u tabeli?

<th>
<tr>
<row>
<td>


5. Ako želimo da napravimo listu koja sadrži članove sa redmin brojem od 1 do 5 koristmo?

<li>
<ol>
<order>
<ul>


6. Kako možemo da otvorimo link u novom jedinstvenom prozoru?

target=_new
target=new
target=_blank
target=window


7. Šta je ALT text

Tekst koji se prikazuje kad pređemo mišem preko slike
Tekst koji se prikazuje kad slika nije pronađena
Tekst koji se prikazuje kad korisnik isključi slike iz pregedača
Sva tri navedena odgovora su tačna


8. Kada želimo da u formi imamo više opcija ali, da samo jedna bude selektovana, koristimo

<input type="text">
<input type="radio">
<input type="checkbox">
<input type="yesOrNo">


9. Gde možemo naći META tag?

Na početnoj strani
Na poslednjoj strani
Ovaj tag se ne stavlja u strane


10. Šta je primer praznog elementa?

<img / >
<img ><img / >
</img >


11. E-mail adrese su:

Case sensitive
Ne smeju da sadrže prazan prostor
Moraju da sadrže @
Sva tri navedena


12. Za šta koristimo ftp program?

Za transfer fajlova do i sa servera
Za dizajniranje sajtova
Za pretraživanje
Ništa od navedenog


13. Šta je od navedenog validna IP adresa?

984.12.787.76
192.168.321.10
10.256.222.1
192.168.56.115


14. Koja nije validna ekstenzija domena?

.mil
.gov
.int
.edu


15. Najveći headline je ?

<h1>
<h2>
<h3>
<h4>